Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thứ ba - 30/08/2022 21:15 0
Thực hiện Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thống phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gần với bản đồ số, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 575/KH-UBND triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Với mục đích nhằm triển khai hiệu quả Nền tảng địa chỉ số theo Quyết định số 392/QĐ BITTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương. Thu thập, cập nhật thông tin, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh phù hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai Kế hoạch: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Bưu điện tỉnh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác.

Nội dung của Kế hoạch số 575/KH-UBND triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm:
1. Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số (cơ bản và nâng cao) bảo đảm cấu trúc, nguyên tắc và các đối tượng gán địa chỉ số theo Quy định tại Phụ lục I, II của Quyết định 392.
2. Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ Nền tảng địa chỉ số với các nhiệm vụ: Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: Tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác; Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ chia sẻ cơ sở dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Bản đồ dịch tễ, bàn đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa,... ; Triển khai các dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số khác.
3. Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số với các nhiệm vụ: Tổ chức thông báo thông tin Mã địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán mã địa chỉ quy định tại Mục 4, Phần II, Quyết định số 392. Hình thức thông báo: qua chính quyền xã, thôn, khối phố; Qua các nhóm/tổ công nghệ số cộng đồng; gặp trực tiếp; gửi tin nhắn, email, đường thư và các hình thức phù hợp khác; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt mẫu Biển địa chỉ số thống nhất trên toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thúc đẩy triển khai gắn biển địa chỉ số cho các đối tượng tại Phụ lục II, Quyết định số 392.

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng địa chỉ số với các nhiệm vụ: Xây dựng tải liệu, ấn phẩm truyền thông; tập huấn, hưởng dẫn; Tuyên truyền trên Cổng Trang thông tin điện tử; Tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài; Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội.
 Với lộ trình thực hiện là năm 2022 triển khai tại các xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn; Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp; Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc theo Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trị và thuyết minh Đề tài “Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất giải pháp, mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, các xã xây dựng nông thôn mới phục vụ việc xét, công nhận đạt chuẩn các cấp độ năm 2022. Từ năm 2023, các xã, phường, thị trấn còn lại.
Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác, trong đó khuyến khích việc huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh thực hiện các nội dung của kế hoạch này. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.
 

Tác giả bài viết: Lê Phương

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây