Thực trạng và giải pháp đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn

Chủ nhật - 30/10/2022 22:22 0
Trong những năm qua, Anh Sơn đã tích cực ứng dụng các tiến bộ  KH&CN, các hoạt động KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đã đi vào cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò KH&CN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và trong từng ngành, phục vụ đa mục tiêu: xoá đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn bước đầu đã giúp người dân thay đổi nhận thức, coi tiến bộ KH&CN là nguồn lực giúp xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhiều tiến bộ KH&CN được đưa vào ứng dụng có hiệu quả, lan tỏa nhanh trong cộng đồng. Có được những thành công trên là nhờ sự góp phần không nhỏ của công tác đưa thông tin về cơ sở 
- Đây cũng là nội dung được Anh Sơn chú trọng triển khai, giúp Anh Sơn triển khai thành công các chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của đất nước, trở thành chương trình mục tiêu quốc gia.
         Trong công tác thực hiện nhiệm vụ đưa thông tin KHCN về cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn 9 tháng đầu năm 2022, có những thuận lợi và khó khăn sau:
        - Về thuận lợi: Được sự quan tâm và chỉ đạo của Sở KHCN, Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban liên quan đã quan tâm công tác đưa thông tin KHCN về cơ sở
        - Về khó khăn: Anh Sơn là huyện miền núi, địa hình rộng dân cư thưa việc tuyên truyền qua hệ thống truyên thanh cơ sở chưa phủ khắp trên địa bàn các thôn, bản trên địa bàn xã, hệ thống truyền thanh thường xuyên bị hỏng do diễn biến thời tiết.
        - Cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở chủ yếu là cán bộ phụ trách văn hóa xã, thị trấn kiêm nhiệm nhiều công việc nên ảnh hưởng đến thời lượng phát sóng và chất lượng đưa thông tin về cơ sở
1. Kết quả đạt được của công tác thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn
Anh Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa thông tin KHCN về cơ sở đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở rộng khắp các xã, thị trấn; hoàn thiện hệ thống máy tính tại các cơ quan, ban ngành, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Người dân được tiếp nhận thông tin nhanh, chính xác
Huyện Anh Sơn đã đa dạng hóa hình thức, phương pháp đưa thông tin về cơ sở như: Lồng ghép thông tin, tuyên truyền trong các buổi Hội nghị; tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh truyền hình huyện, đài truyền thanh cơ sở, đến các thôn, khu dân cư; thông tin tuyền truyền trên mạng xã hội trên Cổng thông tin điện tử huyện Anh Sơn trên Cổng Thông tin điện tử sở KH&CN tỉnh Nghệ An và trên hệ thống băng rôn, Pano, áp phích. …
Đặc biệt phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở. Hiện tại Ạnh Sơn có 21/21 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở huyện đã đầu tư 2 tỷ đồng để nâng cấp, hiện tại được duy trì tốt phát huy hiệu quả trong công tác chuyển tải đưa chủ trương chính sách, thông tin KHCN đến với người dân hiệu quả nhất, đồng thời phát huy hệ thống truyền thanh thôn bản,
Trong hoạt động KH&CN trên địa bàn, công tác tuyền thông KH&CN có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, động viên, thay đổi nhận thức của bà con nhân dân trong việc thay đổi phương thức sản xuất, ứng dụng KH&CN, các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Cụ thể, huyện thường xuyên phối hợp Trung tâm ứng dụng TBKHCN; Trung tâm khuyên nông tỉnh; Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm dịch NN tổ chức các lớp tập huấn và soạn thảo các quy trình kỹ thuật về các loại cây trồng vật nuôi cung cấp cho nông dân trên địa bàn huyện với hơn 3.500 học viên tham gia; xây dựng 20 phóng sự về phát thanh truyền hình; 15 chương trình phát thanh phát sóng đài huyện và trên hệ thống truyền thanh không dây của 21 xã thị, mạng lưới truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền 1 lần/ngày có xã 2-3 lần/ngày. Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5/2022 tại 21 xã, Thị trấn và phân công cán bộ viết 10 tin bài phản ánh hoạt động KHCN đăng tải trên trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. Ngoài ra còn có nhiều tin bài đăng tải trên hệ thống thông tin tuyên truyền như: cổng thông tin điện tử, báo Nghệ An, truyền hình Nghệ An, bản tin nội bộ huyện… Huyện cũng bố trí cán bộ kịp thời kết nối, nắm bắt quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN để kịp thời đưa tin phản ánh các hoạt động KH&CN.

Việc đưa thông tin về cơ sở một cách bài bản khoa học đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Góp phần giúp Hoạt động nghiên cứu KH&CN đạt được một số thành quả nhất định, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, quản lý chất lượng hàng hóa; tạo được sự chuyển biến trong việc huy động các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành, đưa thông tin tiến bộ KH&CN về cơ sở phục vụ nông nghiệp, nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực. Thông tin về các hoạt động KH&CN giúp bà con nhân dân tiếp cận với công nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác các ứng ụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao một bước nhận thức của cán bộ cấp cơ sở về vị trí vai trò của thông tin KH&CN trong việc phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện tìm kiếm và chuyển giao công nghệ mới về nông thôn và miền núi phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của địa phương.
Những nỗ lực đưa thông tin về cơ sở trong thời gian qua của huyện nhà, đã góp phần củng cố cũng như phát triển hệ thống thông tin truyền thông trên địa bàn huyện, giúp người dân ở các xã vùng cao, vùng khó khăn của huyện được thông tin tiếp nhận, kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giúp các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết, Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện đã được các ngành, các cấp trong huyện triển khai nghiêm túc, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt mức đề ra, nhất là các chỉ tiêu nhằm đưa KH&CN phục vụ thiết thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn
- Địa bàn rộng, chủ yếu là núi cao, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cũng như phạm vi phủ sóng của đài truyền thanh xã
- Đội ngũ cán bộ văn hóa xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau khiến việc chuyên môn hóa chưa cao.
- Các đài truyền thanh xã và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình chưa được đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ số...
3. Kế hoạch hoạt động đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đến cơ sở. Đồng thời, sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức cho cán bộ làm công tác thông tin văn hóa tại cơ sở
Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền văn hóa, thông tin về cơ sở, Trung tâm tiếp tục từng bước chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng từ công nghệ tương tự sang công nghệ số phục vụ thông tin tuyên truyện nhanh, kịp thời đến người dân;

Để đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa một cách hiệu quả, bộ phận phụ trách thông tin Anh Sơn cần bắt kịp các xu hướng của truyền thông hiện đại như: Thông tin nhanh chóng; Luôn để công chúng chủ động trong tiếp nhận thông tin; Viết ngắn để tăng tính hiệu quả tiếp nhận thông tin;
4. Những kiến nghị đề xuất về hoạt động đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn huyện Anh Sơn
Để nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở trong giai đoạn tới, các cơ quan chức năng cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thông tin cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở, chú trọng các địa bàn còn nhiều khó khăn, thực hiện chưa tốt; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, củng cố tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở hiện có nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
Các cấp cần chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở.
Công tác thông tin cần tăng cường qua hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện và hệ thống trạm truyền thanh cơ sở, cụm loa truyền thanh thôn, bản, chương trình truyền thông và tiếng dân tộc thiểu số ở địa phương. Đặc biệt, Anh Sơn cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông hiện đại để tổ chức thực hiện công tác thông tin cơ sở.
Nguyễn Hữu Thìn

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây