Bắc Kạn: Đẩy mạnh hoạt động áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001

Thứ bảy - 23/04/2022 21:32 0

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch nhằm mục tiêu: Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công tác chuyên môn, thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định. Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nội dung về công tác áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015  

 Để việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đạt được mục tiêu như đã nêu, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện công tác áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, Tổ chức kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (trong đó kiểm tra thực tế tại 11/33 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện; đối với mỗi huyện, thành phố trong quá trình kiểm tra có kiểm tra 02 xã, phường, thị trấn).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra; Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về Sở KH&CN để theo dõi, tổng hợp; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo khi cần thiết; Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ KH&CN theo quy định; Chủ động đánh giá, tổng hợp việc áp dụng HTQLCL và tham mưu giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh;

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo quy định; Hướng dẫn việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo quy định; Hướng dẫn việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Thực hiện chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh đối với công tác áp dụng HTQLCL…

Tác giả bài viết: Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

5k
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập212
  • Hôm nay9,006
  • Tháng hiện tại91,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây